Działalność

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /volume1/web/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99


SPOTKANIE FORMACYJNE


Spotkania modlitewno-formacyjne trwają systematycznie i nieprzerwanie od pierwszych rekolekcji, które odbyły się w Strzegomiu we wrześniu 1987 r. Odbywały się one początkowo przy parafii św. Augustyna u ojców kapucynów we Wrocławiu. W programie tych spotkań była modlitwa prośby, uwielbienia i dziękczynienia. Osoby, które przychodziły na spotkania często przynosiły ze sobą napisane teksty, które były omawiane i kwalifikowane do druku w mającym powstać czasopiśmie ewangelizacyjnym "W Misji". Do elementu formacyjnego należała także modlitwa nad każdym zakwalifikowanym artykułem. Prosiliśmy o Słowo Boże, aby było myślą przewodnią dla każdego czytelnika i aby przemieniało także tego, który był jego autorem.
spotkanieRaz w miesiącu uczestniczyliśmy w Eucharystii o ojców klaretynów na ul. Wieniawskiego. W spotkaniach brali udział: Dariusz Hyla, Mariola Marynicz, Grażyna Balkowska, Tadeusz Prajzner, Ewa Barska, Mariusz Mikołajek, Małgorzata Borecka, Leopold Zator, Przemysław Lisiecki, Henryk Wolniak, Krzysztof Jusiński. Skład uczestników ulegał czasem zmniejszeniu, a innym razem rozszerzeniu, ale zasadniczy trzon grupy był stały. Od 1991 r. spotkania niedzielne ubogacane były regularnie o wykład biblijno-teologiczny, który prowadził asystent o. Grzegorz Wrodarczyk CMF lub Dariusz Hyla. Od 3 kwietnia 1991 r. o. prowincjał przydzielił nam nowego opiekuna o. Adama Bartyzoła CMF. Wcześniej o. Bartyzoł pomagał nam w pracach redakcyjnych, kolportażu i przygotowaniu do druku czasopisma "W Misji".
spotkanieElementem formacji były także wspólne wyjazdy: 5.07-15.07.1991 do Osolina, 21.07.1991 do Sobótki, do Przemiłowa i Ujsoły w lipcu 1992 r. Dwa razy do roku organizowaliśmy rekolekcje formacyjne, z reguły tematyczne, na które przyjeżdżało przeciętnie ok. 50-60 osób z całej Polski.
23 lutego 1992 r. wybrane zostały osoby, które wzięły na siebie odpowiedzialność za istniejącą już kilka lat wspólnotę. Byli to:
Mariola Marynicz - moderator,
Adrianna Murawska - sekretarz,
Dariusz Hyla - ekonom,
Ewa Waligórska - członek,
Maciej Krauz - członek.
Formacja tych osób przebiegała poprzez wspólną modlitwę, pracę i bycie ze sobą.
27 czerwca 1992 r. dotychczasowy opiekun wspólnoty o. Adam Bartyzoł CMF został odwołany i wyjechał na studia specjalistyczne do Madrytu. Zmuszeni byliśmy do szukania nowego miejsca spotkań i nowego opiekuna Swoje serce otworzył nam ks. Jerzy Żytowiecki oddając nam do dyspozycji pomieszczenia po hurtowni krawieckiej przy ul. Św. Antoniego we Wrocławiu. Tam rozpoczęliśmy wstępne prace adaptacyjne do funkcjonowania wspólnoty. Opiekę nad nami sprawował sam ks. Proboszcz, a później mianowany przez niego asystent wspólnoty ks. Robert Marciniak. Spotkania zaczęły się wówczas odbywać w każdą sobotę o godz. 16.00. Trzonem ich była modlitwa brewiarzowa, dzielenie się Słowem Bożym i modlitwa spontaniczna.

spotkanieOd listopada 1992 r. na wykładach sobotnich zgłębialiśmy literaturę patrystyczną poznając spuściznę Ojców Apostolskich: św. Ignacego Antiocheńskiego, Polikarpa, Papiasza i innych. Apokryfy Nowego Testamentu przedstawił nam ks. Robert Marciniak. Podjęliśmy też regularne dyżury "W Misji". Wśród dyżurujących byli: Leopold Zator, Maria i Marian Nowakowie, Dariusz Hyla, Mariola Marynicz-Hyla, Janina Woźny. Na spotkaniach modliliśmy się o kształt i nakład naszego kalendarza - "Agendy Liturgicznej Maryi Niepokalanej". Główny temat spotkań formacyjnych stawał się przygotowaniem do nadchodzących rekolekcji. W nowym cyklu wykładów zgłębialiśmy nowy Katechizm Kościoła Katolickiego oraz książkę "Formacja Uczniów" José H. Prado Floresa.

W 1996 r. rozważaliśmy na naszych spotkaniach Misterium Eucharystii. Trzonem tych spotkań było odmawianie Nieszporów z Liturgii Godzin oraz czytanie i rozważanie niedzielnego Słowa Bożego. W czerwcu 1998 r. na naszą parafię przybyli ojcowie paulini. W tym też roku pożegnaliśmy dotychczasowego asystenta ks. Roberta Marciniaka. Opiekę nad nami zgodnie z dekretem ks. Henryka kard. Gulbinowicza przejął przeor paulińskiej wspólnoty o. Bogdan Waliczek OSPPE.

W dniu 11 listopada 1998 r. odbyła się uroczysta intronizacja kopii jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej. Jako jedna ze wspólnot działających przy parafii oddaliśmy hołd Matce Bożej. Prosiliśmy o Jej prowadzenie i stałą opiekę ofiarowując Jej bursztynowe Serce. Od tego czasu nasze spotkania nabrały jeszcze bardziej maryjnego kształtu: włączyliśmy do modlitwy wspólnotowej różaniec.

W dniu 16 stycznia 2003 r. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie peregrynację Różańca Świętego. W siedzibie Stowarzyszenia przy zapalonej świecy odmawialiśmy wszystkie tajemnice różańcowe polecając siebie i tych, którzy prosili nas o modlitwę. Po rekolekcjach wrześniowych 27.09. 2003 r. powstała pierwsza róża różańcowa.

Jako wspólnota braliśmy udział w Apelach Jasnogórskich i przygotowaniach związanych z liturgią Triduum Paschalnego. W tym czasie tematem katechezy podczas spotkań formacyjnych było: spotkanieMiłosierdzie Boże, Spowiedź - Sakrament Pokuty. Katechezy były często związane z przygotowaniem do następnych rekolekcji. Zmieniał się tez skład grupy sobotniej. Trzon pozostawał ten sam: Mariola Marynicz-Hyla, Dariusz Hyla, Ewa Waligórska, Małgorzata Witka, Marzenna Barysiewicz, Marzena Krysa, Anna Muszyńska, a pozostali przychodzili, zostawali, bądź odchodzili.

Nowością formacyjną były uroczyste zmiany tajemnic Żywego Różańca, które odbywały się zawsze w trzecią sobotę miesiąca po Eucharystii. W tych zmianach uczestniczyli ci, którzy ze wspólnotą są związani poprzez różaniec: Ewa Pancewicz, Dorota Martula, Artur Martula, Janina Kolankiewicz, Maria Wala, oraz ci, którzy uczestniczą w różańcu korespondencyjnie.

Od czerwca 2004 r. opiekę nad nami sprawuje o. Michał Handel OSPPE. On też podjął się głoszenia cotygodniowych katechez najpierw o przebaczeniu i pojednaniu, a następnie o Eucharystii.

Dzisiaj spotkania formacyjne odbywają się w każdą sobotę o godz. 16.00. są otwarte dla wszystkich. Trzonem tych spotkań jest modlitwa brewiarzowa z rozbudowanym uwielbieniem i dziękczynieniem oraz dzielenie się Słowem Bożym z niedzielnej Eucharystii. Spotkanie kończy krótka katecheza i agapa. Jeżeli wypada trzecia niedziela miesiąca wówczas dochodzą także Eucharystia wspólnotowa i zmiana tajemnic Żywego Różańca.