WSPÓŁPRACA

W ciągu 18 lat istnienia Wspólnota "W Misji" dopracowała się różnorodnych form przynależności. Wśród form współpracy należałoby wyróżnić następujące:

Trudność polega na tym, że wszystkie struktury są tworzone przez ludzi i są one żywe, czasem nie mogą oddać tego, co chciałoby się zamknąć w ramce.

CZŁONKOWIE STALI - to grupa osób po przyrzeczeniu, chcących swoje powołanie w Kościele realizować we wspólnocie "W Misji". We Wrocławiu spotyka się na cotygodniowej modlitwie i dwa razy do roku na rekolekcjach. Członkowie spoza Wrocławia pozostają w łączności modlitewnej i rekolekcyjnej.

SYMPATYCY - to osoby przychodzące na spotkania, modlące się i uczestniczące w rekolekcjach. W miarę możliwości włączają się w prace wspólnotowe.

WSPÓŁPRACOWNICY - to osoby zadeklarowane do współpracy nie zawsze mieszkające we Wrocławiu lecz przyjmujące na siebie różne wyznaczone zadania i obowiązki. Osoby te przyjeżdżają dwa razy w roku na rekolekcje.

WSPIERAJĄCY MODLITWĄ OSOBISTĄ LUB FINANSOWO - to grupa nie zrzeszonych osób, które wspierają nasze działania modlitwą, cierpieniem lub finansowo. Są to osoby znane nam z imienia i nazwiska, które często włączamy też jako duchowych uczestników rekolekcji. są to osoby zarówno zakonne jak i świeckie. Często jest tak, że proszą o anonimowość, ale towarzyszą nam swoimi myślami i błogosławieństwem nam towarzyszą.

CZŁONKOWIE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - to grupa składająca się z 40 osób, które modlą się w intencjach Wspólnoty na różańcu. Raz w miesiącu uczestniczą w zmianie tajemnic i Eucharystii. Do tej grupy należą też osoby, które uczestniczą w różańcu korespondencyjnie.

PRZYJEŻDŻAJĄCY NA REKOLEKCJE - to spontaniczna grupa nieformalna, która spotyka się na rekolekcjach.

KORESPONDENCI - wśród licznej korespondencji można wyróżnić listy i przesyłki od osób, które piszą do nas regularnie poruszając swoje sprawy, a także prosząc o modlitwę. Są to na ogół osoby spoza Wrocławia, które nie uczestniczą w spotkaniach. Do grupy tej należą także ci, którzy mieszkają we Francji, Kanadzie, USA, we Włoszech, w Afryce i innych zakątkach świata.

ODBIORCY "AGENDY", KASET, KSIĄŻEK - to grupa w większości stała. Osoby z tej grupy prenumerują nasze wydawnictwa i okazjonalnie nas odwiedzają.