O WYDAWNICTWIE


Powołanie do życia naszego Wydawnictwa wiązało się od samego początku z pragnieniem realizacji podstawowego zadania Stowarzyszenia jakim było i jest głoszenie Bożego Słowa na wszelkie możliwe sposoby - tak, aby to co mówi Bóg docierało w jak najprostszej formie szczególnie do tych osób, którym sprawy Kościoła są niejako "nie po drodze". Chcieliśmy tym samym zrealizować zapisy statutowe Stowarzyszenia, ale przede wszystkim wychodzić naprzeciw problemom rodzącym się w dziedzinie wiary w sercach i umysłach tych osób, które spoglądają na praktykujących i zaangażowanych katolików z dystansu, z niedowierzaniem, niekiedy z ironią i pobłażaniem. Ponadto usiłowaliśmy odpowiadać na potrzeby nasze i naszych bliskich.

Dlatego za sprawę priorytetową uważaliśmy zawsze rozpowszechnianie w formie drukowanej tego wszystkiego, co wiąże się z Bożym Słowem. Taką pierwszą, konkretną propozycją naszego Wydawnictwa był Kalendarz Maryi Niepokalanej na 1992 rok. Mimo kieszonkowego formatu zawierał wszystkie czytania mszalne na każdy dzień roku i podstawowe dane kalendarzowe i liturgiczne. Do dnia dzisiejszego praca nad tą publikacją, która ukazuje się nieprzerwanie od czternastu lat, obecnie w dwóch tomach - jako Agenda-półrocznik, jest podstawową "misją"" naszego Wydawnictwa. Wydając Agendę Liturgiczną Maryi Niepokalanej wychodzimy z założenia, że współczesny człowiek, często zasłaniający się brakiem czasu i całą gamą innych wymówek, jest w stanie codziennie przeczytać niewielką ilość tekstu biblijnego. Jeżeli Boże Słowo będzie podane w możliwie najbardziej przystępnej formie, w postaci kalendarium i zaopatrzone w odpowiednio krótki, koniecznie egzystencjalny komentarz, wtedy można mieć nadzieję, że dotrzemy niemalże do każdego człowieka. Codzienna lektura Bożego Słowa, praktykowana systematycznie, ze zrozumieniem i świadomie będzie jak "kropla, która drąży skałę". Dodatkową zaletą Agendy jest to, że perykopy biblijne odpowiadają układowi liturgii Mszy świetej. Czytający, z jednej strony w sposób naturalny uczestniczy w normalnym rytmie Roku Liturgicznego, co pozwala mu na właściwe, rodzinne świętowanie najważniejszych momentów w życiu człowieka ochrzczonego, a z drugiej angażuje się w osobistą formację duchową, kóra przygotowuje go do bardziej świadomego życia sakramentalnego, w tym szczególnie tego dotyczącego Eucharystii.

Na płaszczyźnie wydawniczej, której fundamentem jest modląca się Wspólnota, zawsze szukaliśmy i wciąż poszukujemy takich rozwiązań apostolskich, które najlepiej odpowiadałyby potrzebom i oczekiwaniom współczesnego człowieka. Zdajemy sobie sprawę, że wydając książki musimy tak to robić, aby zainteresować, a nawet zachwycić tymi sprawami, które nie tylko, że są obecnie niemodne, ale co więcej zostały zepchnięte "do zakrystii ludzkich serc". Chcemy zachować przy tym te wszystkie tradycyjne wartości, którymi napełniony jest nasz Kościół, które są naszą radością i powodem do chluby. Czynimy to wszystko z ufnością i nadzieją, że Pan będzie naprawiał nasze liczne błędy, zaradzi ignorancji, lenistwu, opieszałości, da siły i pobłogosławi nasze czyste intencje. Stąd nasza działalność, także ta wydawnicza ma charakter niekomercyjny. Wszyscy zaangażowani w dzieło Oficyny Wydawniczej W MISJI są "amatorami", nie pobierają żadnych wynagrodzeń, pracują społecznie. Jeżeli chciałbyś na takich zasadach wspomóc to, co robimy, możesz to uczynić. Nie ma takich powodów, które mogłyby przeszkodzić Ci we współpracy, mówimy to z całą odpowiedzialnością, bo tego doświadczyliśmy. Nawet jeżeli nie możesz wychodzić z domu z powodu choroby, czy kalectwa, to zawsze możesz się modlić i ofiarować swoje cierpienia za to dzieło Niepokalanej, które nazywa się W MISJI.