O WSPÓLNOCIE


"W Misji" to istniejąca nieprzerwanie od 1987 r. wspólnota ludzi świeckich różnych stanów i zawodów oraz duchownych, która narodziła się po rekolekcjach oazowych.wspolnota
Celem Wspólnoty jest prowadzenie szeroko rozumianej działalności ewangelizacyjnej przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod i środków; szczególnie wśród ludzi ochrzczonych, a nie praktykujących. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a zasięg międzynarodowy. Członkowie Wspólnoty czują się posłani do tych środowisk, w których przychodzi im żyć, aby dawać tam chrześcijańskie świadectwo. Sami uczestniczą systematycznie, w cotygodniowych spotkaniach modlitewno-formacyjnych, comiesięcznej Eucharystii - przeżywanej we wspólnocie oraz angażują się w najprzeróżniejsze prace na rzecz Stowarzyszenia.

Wspólnota "W Misji" organizuje ponadto dwa razy do roku otwarte rekolekcje, które skupiają rodziny, ludzi samotnych, osoby duchowne, młodzież i dzieci. Celem tych spotkań jest pogłębienie osobistej wiary, ewangelizacja i przemienianie w modlitwę uwielbienia każdej chwili życia.

Aby określić prawny status Wspólnoty, 17.05.1990 r. złożono wniosek o rejestrację do Sądu Wojewódzkiego oraz prośbę do ks. kard. Henryka Gulbinowicza o stałą opiekę duchową asystenta kościelnego. Rejestrację uzyskaliśmy 26.02.1992 r., a opiekuna ze strony Kościoła 01.03.1993 r.
wspolnota2W dniu 09.05.1991 r. Stowarzyszenie powołało do istnienia Oficynę Wydawniczą "W Misji", której celem jest wydawanie publikacji religijnych. Od 1992 r. Oficyna Wydawnicza wydaje "Agendę Liturgiczną Maryi Niepokalanej" z pełnymi czytaniami na każdy dzień roku oraz komentarzami biblijno-pastoralnymi. Ponadto, od samego początku istnienia Wspólnoty (1987), wydawany jest periodyk pod tytułem "W Misji". Jest on redagowany i kolportowany bezpłatnie. Kierujemy go do wszystkich niejako uodpornionych na przeróżne zabiegi duszpasterskie Kościoła. Pragniemy aby "W Misji" przekraczało progi ludzkich serc, progi domów rodzinnych, gdzie Bóg i Jego sprawy nie stoją na pierwszym miejscu lub nie są mile widziane. Czasopismo nasze kierujemy do tych środowisk, w których królują stereotypy myślowe, tzw. "telewizyjny punkt myślenia i widzenia", a także aby było czytane przez ludzi, którzy swoją edukację religijną zakończyli na etapie szkoły podstawowej. Ogólnie, czasopismo podejmuje tematy z pogranicza życia duchowego i społecznego.

Mając na uwadze współpracę z Kościołem lokalnym Wspólnota otwarta jest na wszelkiego rodzaju inicjatywy, które służyłyby przemianie życia, nawróceniu, pogłębieniu wiary i właściwie pojętej formacji chrześcijańskiej. Zależy nam przede wszystkim na propagowaniu Słowa Bożego, aby docierało do każdego, aby było czytane i rozważane. Wspieramy te inicjatywy parafialne, które znajdują swoją realizację w wydawaniu gazety dla lokalnej społeczności wierzących, tak, aby postępowała integracja środowisk ludzi wierzących.

Prowadzimy w siedzibie Stowarzyszenia jedną z niewielu na terenie miasta Wrocławia wypożyczalnię kaset video o tematyce religijnej.

Powierzonemu nam dziełu patronuje Niepokalana Matka, która jest naszą Przewodniczką i Wspomożycielką. "W Misji" to dzieło Niepokalanej.

wspolnota3Jako Świeckie Stowarzyszenie Kościoła Rzymskokatolickiego Wspólnota "W Misji" jesteśmy otwarci na wszystkich (bez względu na wiek, także osoby chore) i zachęcamy do włączenia się w prace Stowarzyszenia, do nawiązania z nami kontaktu.

Każdy może odnaleźć swoje miejsce w różnorodnych formach działania i formacji, jakie proponuje Stowarzyszenie, bez względu na odległość jaka nas dzieli i obowiązki, które wykonujemy na co dzień. Odpiszemy na każdy list i szczegółowo odpowiemy na ewentualne zapytania i wątpliwości.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w organizowanych dwa razy do roku rekolekcjach, na których zawsze staramy się realizować cele formacyjne, odpowiadając na aktualne wezwania Kościoła w Polsce.